Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä:

Pielispuuha Oy (Y-tunnus 2365661-9)

Sahateollisuustie 5, 83900 Juuka

info@pielispuuha.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Keijo Tuononen

Pielispuuha Oy

Sahateollisuustie 5, 83900 Juuka

keijo@kotaloma.com

3. Rekisterin nimi:

Solakauppa asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi potentiaalisille asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus sekä yrityksen osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja saadaan häneltä itseltään esimerkiksi tapaamisessa tai Solakauppa verkkosivujen lomakkeiden kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä.

9. Muut tiedot:

Kuluttajalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen markkinointiin klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.