Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä:

Pielispuuha Oy (Y-tunnus 2365661-9)

Sahateollisuustie 5, 83900 Juuka

info@pielispuuha.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Keijo Tuononen

Pielispuuha Oy

Sahateollisuustie 5, 83900 Juuka

keijo@kotaloma.com


3. Rekisterin nimi:

Solakauppa asiakas- ja markkinointirekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi potentiaalisille asiakkaille.


5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus sekä yrityksen osoitetiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja saadaan häneltä itseltään esimerkiksi tapaamisessa tai Solakauppa verkkosivujen lomakkeiden kautta.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä.


9. Muut tiedot:

Kuluttajalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen markkinointiin klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.